Programom 2014-2019

1. Kommunális adó csökkentése

Az önkormányzati ciklus első döntései között szerepelt a kommunális adó csökkentése. 2015 évtől 25 ezer forint helyett a 20%-al csökkentett 20 ezer forintot kell fizetni településünkön. Önkormányzatunk ezt a bevételkiesést felelős gazdálkodással hidalta át. A felesleges és nem gazdaságos szerződéseket megszüntettük, minden kiadást gondosan áttekintünk.

2. Közvilágítás visszakötése

Szintén még 2014 évben döntöttünk arról, hogy az előző képviselő-testület által kikapcsoltatott közvilágítási lámpákat visszakapcsoljuk. Az éjszakai világítás nem lehet spórolás kérdése. (ami éves szinten az önkormányzatnak jelentéktelen spórolással járt)

3. Parkosítás internettel

2015 évben két helyszínen a Zalakomári Művelődési Ház előtt és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal előtt építettünk ki ingyenes WiFi pontokat, melyek azóta is megszakítás nélkül működnek. 2018 év végén az önkormányzat a WiFi4EU pályázatán 15 ezer eurót nyert ingyenes internet pontok kiépítésére. Terveink szerint már 2019 évben további ingyenes hozzáféréseket hozunk létre a pályázat keretében, az orvosi rendelőkben, az idősek klubjaiban ér környékén, a Hunyadi keresztnél.

3/A. Parkosítás 

4. Fásítás folytatása

A ciklusban több, mint 400 fát és növényt ültettünk el. Fásítottuk a Petőfi utcát, a Fő utca és Rákóczi utca egyes szakaszait, a Tavasz utcában Iskola és az Óvoda előtti területet, a Tavasz-Ifjúság utcákat összekötő szakaszt. Parkosítottunk a Hunyadi keresztnél, a Művelődési Ház mindkét oldalánál, az Önkormányzati Hivatal előtt. A Komárvárosi Temető északi oldalán szintén elültettük növényzettel. 2019 évben további helyszíneket tervezünk fásítani, mint pl a Kiskomáromi Temető bejárati és Északi oldala.

5. Ingyenes falunap/rendezvény településünkön

2015 évtől kezdődően minden évben sikeresen rendeztünk falunapi ünnepséget, melyen a legkisebb korosztálytól a legnagyobbig mindenki megtalálta/megtalálja a szórakozását  

          

6. Iskolai ösztöndíj alap létrehozása

2014 év végén megalkottuk a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletünket, melynek keretében létrehoztuk az ösztöndíj programot is. Kevés fontosabb dolog van, mint a tanulás, így általános-, közép- és főiskolások részére is nyújtunk támogatást.

7. Mezőőri járulék menetesség 1 ha alatt

Még 2014 év végén módosítottuk a mezőőri járulékot, hogy az 1 ha alatti területtel rendelkezők mentesüljenek a fizetési kötelezettség alól.

8. Átmeneti segély keretének emelése

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása lehetőséget nyújtott arra, hogy a szociális bizottság háromszoros keretet biztosítson a bajba jutottaknak.

9. Járda a Komárvárosi temetőbe

2015 évben megépítettük a temetőbe a járdát. Azóta 2017-ben a Kiskomáromi Temetőben is megvalósult a térköves járda.

 

10. Vasúti sorompó kezdeményezése a Hunyadi utcába

Egyeztetés alatt.

11. Játszótér Kiskomáromba

12. Művelődési Ház csoportjainak támogatása

Már 2014 évben újra támogatást nyújtunk az önszerveződő csoportoknak.

13. Buszmegálló az Árpád utcába

2019 évben tervezzük kivitelezni a buszmegálló kialakítását és a buszváró megépítését is.

14. Önkormányzati intézmények szigetelése

A ciklusban eddig a Zalakomári Művelődési Házat és a Napköziotthonos Óvodás is sikerült szigetelni, napelemes rendszert kiépíteni. A többi intézményt folyamatosan a pályázatok lehetőségével szigeteljük.

15. Közvilágítási lámpák és járda a Pap dűlőre

16. Kerti hulladék égetése nyári időszakban is (heti 1 nap) 

2015 évtől kezdődően heti két alkalommal lehet égetni kerti hulladékot. (hétfő és szombat)

17. Helytörténeti kiállítás a Kiskomáromi és a Komárvárosi hagyományokra építve

2019 évben az Ady u. 2., volt szolgálati lakás helyén nyílik meg a kiállítás.

18. Volt Önkéntes Tűzoltó Egyesület tárgyaiból tárlat gyűjtés

Előkészítés alatt. A Zalakomári Művelődési Házban 2019 tavaszán megtekinthető lesz a kiállítás.

19. Árpád szobor és parkjának felújítása

A park felújítása elkészült. Térköves járdát építettünk, új fákat és növényeket ültettünk a szobor köré.

20. Utcai szemetesedények telepítése, jelenlegiek festése

2016 évben 25 új szemetesedényt gyártottunk és telepítettünk a településen. Ezt 2019-ben még további 25-el bővítjük, a meglévőket lefestjük.

21. Önkormányzati utak útburkolati jeleinek felfestése a kereszteződésekbe

2018-ban felfestettük az önkormányzat tulajdonában álló kereszteződések útburkolati jeleit.

22. Fűnyírás után letisztítjuk a járdákat, a temetőbe a sírokat

Folyamatosan 2015-től kezdődően.

23. Szemétszedés hétvégente is, kiemelt figyelemmel a boltok környékére

Folyamatosan 2015-től kezdődően hétvégén is szedjük a szemetet.

24. Bankautomata településünkön 2019

Egyeztetés alatt.
25. A település bejáratainál lévő üdvözlő táblák felújítása 2016-tól folyamatosan

2016-tól a 7-es főúton megtörtént a csere, 2019-ben kicseréljük a többit is.

26. Zrínyi utcai feljáró rács cseréje

2015 évben kicseréltük a rácsot, biztonságos, balesetveszélytől mentes lett.

27. Utcanévtáblák kihelyezése

2016 évben az önkormányzat legyártatta és kihelyezte a település utcanévtábláit.

28. Kedvezményes fűnyírás időseknek

2015-től folyamatosan van rá lehetőség, hogy önköltségi áron segítsünk az időseknek.

29. Munkalehetőség középiskolásoknak a kötelező közösségi munkához

2015 évtől a Zalakomári Művelődési Ház folyamatosan fogadja a közösségi munkát teljesíteni kívánó gyermekeket.

30. Termelői piac létrehozása

31. Parkoló kialakítása a Komárvárosi orvosi rendelő mellett

A 2017-ben sikeresen pályázva felújítottuk az épületet és bővítettük a parkolót is.

32. Fecskefészek kulcsosház kihasználtságának növelése

A kihasználtság folyamatosan évről-évre növekszik.

33. Komárvárosi harangláb felújítása

2014 évben, még az előző ciklusban megtörtént.

34. Szelektív hulladékgyűjtő Kiskomáromba

2015 évben helyeztünk ki szelektív hulladékgyűjtő szigetet, de ezt felváltotta a 2016-tól egész településen működő házhoz menő szelektív gyűjtés.

35. Komárvárosi orvosi rendelő felújítása

2017 évben sikeresen felújítottuk a Komárvárosi orvosi rendelőt.

36. Műfüves focipálya építése

A pályázat előkészítés alatt van, várhatóan 2019 első felében megépül a pálya.

37. Közvilágítás korszerűsítése 

A kivitelezővel megkötöttük a szerződést, a kivitelezés 2019-ben készül el.

38. Helyi borverseny újbóli megrendezése

A borversenyt 2015 évtől kezdődően minden évben sikeresen megtartjuk a Zalakomári Művelődési Ház szervezésében.

39. Kiskomáromi temetőút felújítása

A Kiskomáromi temetőutat 2017 évben felújítottuk.

40. Óvoda parkolójának bővítése, zebra elhelyezésének kezdeményezése folyamatban..

Az óvoda parkolóját 2015 évben bővítettük a zebra kihelyezése folyamatban van a Magyar Közútnál. (a döntés már az ő kezükben van)

41. Rákóczi utcai vízelvezetés megoldása

A probléma még nincs megoldva.

42. Sporteszközök a játszótér mellé folyamatban..

Pályázatot adtunk be kültéri sporteszközökre, mely folyamatban van.

43. Járda az Ifjúság u. és Fő u. közé

A járda építésének terve előkészítés alatt van.