Programom 2014-2019

1. Kommunális adó csökkentése

Az önkormányzati ciklus első döntései között szerepelt a kommunális adó csökkentése. 2015 évtől 25 ezer forint helyett a 20%-al csökkentett 20 ezer forintot kell fizetni településünkön. Önkormányzatunk ezt a bevételkiesést felelős gazdálkodással hidalta át. A felesleges és nem gazdaságos szerződéseket megszüntettük, minden kiadást gondosan áttekintünk.

2. Közvilágítás visszakötése

Szintén még 2014 évben döntöttünk arról, hogy az előző képviselő-testület által kikapcsoltatott közvilágítási lámpákat visszakapcsoljuk. Az éjszakai világítás nem lehet spórolás kérdése. (ami éves szinten az önkormányzatnak jelentéktelen spórolással járt)

3. Parkosítás internettel

2015 évben két helyszínen a Zalakomári Művelődési Ház előtt és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal előtt építettünk ki ingyenes WiFi pontokat, melyek azóta is megszakítás nélkül működnek. 2018 év végén az önkormányzat a WiFi4EU pályázatán 15 ezer eurót nyert ingyenes internet pontok kiépítésére. Terveink szerint már 2019 évben további ingyenes hozzáféréseket hozunk létre a pályázat keretében, az orvosi rendelőkben, az idősek klubjaiban ér környékén, a Hunyadi keresztnél.

4. Fásítás folytatása

A ciklusban több, mint 400 fát és növényt ültettünk el. Fásítottuk a Petőfi utcát, a Fő utca és Rákóczi utca egyes szakaszait, a Tavasz utcában Iskola és az Óvoda előtti területet, a Tavasz-Ifjúság utcákat összekötő szakaszt. Parkosítottunk a Hunyadi keresztnél, a Művelődési Ház mindkét oldalánál, az Önkormányzati Hivatal előtt. A Komárvárosi Temető északi oldalán szintén elültettük növényzettel. 2019 évben további helyszíneket tervezünk fásítani, mint pl a Kiskomáromi Temető bejárati és Északi oldala.

5. Ingyenes falunap/rendezvény településünkön

2015 évtől kezdődően minden évben sikeresen rendeztünk falunapi ünnepséget, melyen a legkisebb korosztálytól a legnagyobbig mindenki megtalálta/megtalálja a szórakozását  

          

6. Iskolai ösztöndíj alap létrehozása

2014 év végén megalkottuk a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletünket, melynek keretében létrehoztuk az ösztöndíj programot is. Kevés fontosabb dolog van, mint a tanulás, így általános-, közép- és főiskolások részére is nyújtunk támogatást.

7. Mezőőri járulék menetesség 1 ha alatt

Még 2014 év végén módosítottuk a mezőőri járulékot, hogy az 1 ha alatti területtel rendelkezők mentesüljenek a fizetési kötelezettség alól.

8. Átmeneti segély keretének emelése

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása lehetőséget nyújtott arra, hogy a szociális bizottság háromszoros keretet biztosítson a bajba jutottaknak.

9. Járda a Komárvárosi temetőbe

2015 évben megépítettük a temetőbe a járdát. Azóta 2017-ben a Kiskomáromi Temetőben is megvalósult a térköves járda. De nem csak ott, számos helyen a településen.

 

10. Vasúti sorompó kezdeményezése a Hunyadi utcába

Sajnos a vasút szerint nem veszélyes az átjáró. 🙁 Ezzel én nem értek egyet, az ügyben mindent megtettünk.

11. Játszótér Kiskomáromba

12. Művelődési Ház csoportjainak támogatása

Már 2014 évben újra támogatást nyújtottunk az önszerveződő csoportoknak, melyet azóta is adunk.

13. Buszmegálló az Árpád utcába

2019 évben elkészült a buszváró.

14. Önkormányzati intézmények szigetelése

A ciklusban eddig a Zalakomári Művelődési Házat és a Napköziotthonos Óvodás is sikerült szigetelni, napelemes rendszert kiépíteni. A többi intézményt folyamatosan a pályázatok lehetőségével szigeteljük.

15. Közvilágítási lámpák és járda a Pap dűlőre

2016 évben elkészült a járda, egyeztetés alatt van a világítás.

16. Kerti hulladék égetése nyári időszakban is (heti 1 nap)

2015 évtől kezdődően heti két alkalommal lehet égetni kerti hulladékot. (hétfő és szombat)

17. Helytörténeti kiállítás a Kiskomáromi és a Komárvárosi hagyományokra építve

2019. július 4-én átadtuk a Kincsesházra keresztelt kiállítást.

18. Volt Önkéntes Tűzoltó Egyesület tárgyaiból tárlat gyűjtés

A Zalakomári Művelődési Házban időszaki kiállítás keretében megtörtént. Tervezzük az érdekesebb tárgyakat átvinni a hivatalba.

19. Árpád szobor és parkjának felújítása

A park felújítása elkészült. Térköves járdát építettünk, új fákat és növényeket ültettünk a szobor köré.

20. Utcai szemetesedények telepítése, jelenlegiek festése

2016 évben 25 új szemetesedényt gyártottunk és telepítettünk a településen. Ezt 2019-ben még további 25-el bővítjük, a meglévőket lefestjük.

21. Önkormányzati utak útburkolati jeleinek felfestése a kereszteződésekbe

2018-ban felfestettük az önkormányzat tulajdonában álló kereszteződések útburkolati jeleit.

22. Fűnyírás után letisztítjuk a járdákat, a temetőbe a sírokat

Folyamatosan 2015-től kezdődően.

23. Szemétszedés hétvégente is, kiemelt figyelemmel a boltok környékére

Folyamatosan 2015-től kezdődően hétvégén is szedjük a szemetet.

24. Bankautomata településünkön 2019

Egyeztetés alatt.
25. A település bejáratainál lévő üdvözlő táblák felújítása 2016-tól folyamatosan

2016-tól a 7-es főúton megtörtént a csere, 2019-ben kicseréljük a többit is.

26. Zrínyi utcai feljáró rács cseréje

2015 évben kicseréltük a rácsot, biztonságos, balesetveszélytől mentes lett.

27. Utcanévtáblák kihelyezése

2016 évben az önkormányzat legyártatta és kihelyezte a település utcanévtábláit.

28. Kedvezményes fűnyírás időseknek

2015-től folyamatosan van rá lehetőség, hogy önköltségi áron segítsünk az időseknek.

29. Munkalehetőség középiskolásoknak a kötelező közösségi munkához

2015 évtől a Zalakomári Művelődési Ház folyamatosan fogadja a közösségi munkát teljesíteni kívánó gyermekeket.

30. Termelői piac létrehozása

Az önkormányzatnál alakítottunk ki piacot, a lakosság részéről nem érkezett igény a piacra, így ez az ötlet nem fog megvalósulni ebben a formában.

31. Parkoló kialakítása a Komárvárosi orvosi rendelő mellett

A 2017-ben sikeresen pályázva felújítottuk az épületet és bővítettük a parkolót is.

32. Fecskefészek kulcsosház kihasználtságának növelése

A kihasználtság folyamatosan évről-évre növekszik.

33. Komárvárosi harangláb felújítása

2014 évben, még az előző ciklusban megtörtént.

34. Szelektív hulladékgyűjtő Kiskomáromba

2015 évben helyeztünk ki szelektív hulladékgyűjtő szigetet, de ezt felváltotta a 2016-tól egész településen működő házhoz menő szelektív gyűjtés.

35. Komárvárosi orvosi rendelő felújítása

2017 évben sikeresen felújítottuk a Komárvárosi orvosi rendelőt.

36. Műfüves focipálya építése

A pálya 2019 tavaszán elkészült a focisták birtokba vették.

37. Közvilágítás korszerűsítése

2019 évben elkészült.

38. Helyi borverseny újbóli megrendezése

A borversenyt 2015 évtől kezdődően minden évben sikeresen megtartjuk a Zalakomári Művelődési Ház szervezésében.

39. Kiskomáromi temetőút felújítása

A Kiskomáromi temetőutat 2017 évben felújítottuk, 2019-ben kerítést építettünk, hamarosan új szemeteseket is kihelyezünk.

40. Óvoda parkolójának bővítése, zebra elhelyezésének kezdeményezése folyamatban..

Az óvoda parkolóját 2015 évben bővítettük a zebra kihelyezése folyamatban van a Magyar Közútnál. (a döntés már az ő kezükben van)

41. Rákóczi utcai vízelvezetés megoldása

A probléma még nincs megoldva, sajnálatos módon a közút egyelőre nem partner a megoldásban.

42. Sporteszközök a játszótér mellé folyamatban..

A pályázatot kiíró BMSK Zrt. szerint 2019-ben megépül, a pályázatot megnyertük.

43. Járda az Ifjúság u. és Fő u. közé 

A járda építése kisebb akadályba ütközött, nevezetesen, hogy nem önkormányzati a terület. B tervet kell kitalálnunk, ami folyamatban van.