A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. A most jegyzői hatáskörben lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) a járási hivatalhoz kerül, a lakásfenntartási támogatás fenti időponttól nem állapítható meg.

2015. március 1-től az önkormányzat települési támogatás néven ad ellátást. Az erről szóló rendeletet február 28-ig kötelesek az önkormányzatok elfogadni. 2015. február 23-i Képviselő-testületi ülésen többek közt ezt fogja tárgyalni a testület.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság február 16-án tárgyalta a rendelet egy akkor még kezdetleges formáját, ami azóta több fontos elemmel bővült ki.

A rendeletben tervezett támogatások főbb vonalakban:

Lakhatási támogatás

Ez tulajdonképpen a lakásfenntartási támogatás utódja, mely a szociálisan rászorulóknak támogatást a villany, víz, gáz díjához.

Gyermekek számára étkezés biztosítása

Étkezési támogatás az általános iskolások és óvodások részére.

Közlekedési tanulóbérlet támogatás

Középfokú oktatási intézménybe járó diákok számára nyújtana az önkormányzat tanulóbérlet támogatást. Az éves bérlet ára teljes mértékben támogatásra kerülne.

Középfokú és általános iskola 5-8 osztályos tanulói ösztöndíja

A támogatás célja, hogy a jó tanulmányi eredményt elért tanulók iskolakezdéskor egyszeri támogatást kaphassanak az önkormányzattól. Általános iskolában tanulóknak a 4,5-ös átlagot, középiskolásoknak a 4-es átlagot kellene elérniük. Előbbi támogatása 15.000.- ft, utóbbié 25.000.- ft.

Főiskolai és egyetemi hallgatók támogatása

Nem maradnának ki a felsőoktatási intézményben tanulók sem. Ugyan ott a Bursa Hungarica ösztöndíj, azonban ezt további havi 5.000.-ft-al megtoldaná az önkormányzat.

Első nyelvvizsga támogatása

Támogatnánk azon zalakomáriakat, akik első nyelvvizsgájukat sikeresen elvégzik. A vizsgadíj 50%-ával, maximum 20.000.-ft-al.

Újszülött gyerekek támogatása

Azon szülőknek járó támogatás, akik Start számlát nyitnak gyermekeiknek. Az önkormányzat 10.000.- ft plusz támogatást ad az állami hozzájárulás mellé.

Rászoruló gyermekek nyári táboroztatása

Azon gyermekek részére járó támogatás, akik családi körülményeik miatt nem tudnának nyári táborban részt venni.

Rendkívüli települési támogatás..

„Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd..” Ez nagyon sok pontot foglal magába, mely a rendelet tervezet 20.§-ában megtalálható itt.

Véleményem szerint ez egy nagyon jól összerakott rendelet, mely olyan elemeket is tartalmaz, mely nem csak a bajba jutott embereknek segít, hanem ösztönzi tanulásra mind általános/közép/felsőfokú iskolába járókat.

Közvilágítás

Sokakat érintő jó hír, hogy 2014. december 19-én sikerült visszaköttetni a kikapcsolt közvilágítási lámpákat. A történethez tartozik, hogy a napokban az új szolgáltató pluszban végignézi a rendszert, hogy az esetleges hibákat kijavítsák. 🙂

Polgárőrség

Többen megkerestek a településről, hogy szeretnének tenni Zalakomárért és annak közbiztonságáért, szívesen részt vennének a polgárőr egyesület munkájában. A héten felkerestem a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, hogy egyeztessünk egy egyesület megalakításáról. Ő (valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitány is) támogatásáról biztosított engem, mindenben segíteni fogják egy Zalakomári Polgárőr Egyesület megalakulását. A januári Komári Hírmondóban megjelent/megjelenik egy cikk, melyben kérem a tenni akaró Zalakomáriakat, hogy előzetesen jelentkezzenek polgárőrnek. Az alakuló ülést február végére, március elejére tervezem lebonyolítani.

Festés a Kiskomáromi Idősek Klubjában

Jó hír, mely a Kiskomáromi Idősek Klubját érinti. Az önkormányzat elvégzi a belső festési munkálatokat és a szükséges javításokat. Az épület a beköltözés óta (kb. 15 éve) nem volt kifestve, így annak állapota jelenleg nagyon rossz, ami szintén indokolta a munka elvégzését.

Szelektív sziget Kiskomáromban

Mai napon (2015. január 8.) sikerült a kiskomáromi településrészre is egy szelektív hulladékgyűjtő szigetet létrehozni. A szolgáltató az edényeket ingyenesen biztosítja, így az nem kerül pénzbe az önkormányzatnak. A sziget a Művelődési Házzal szembeni parkolóban került elhelyezésre. Innen tavasszal néhány méterrel odébb fog kerülni, ha a fagyok elmúltával sikerül a zöld területből kellő m2-t térkövezni.

IMG_20150108_135234

Komári Hírmondó

2015. évben folyamatosan megújul a Komári Hírmondó. Az első szépítések már a januári számon is láthatóak, azonban a jövőben még több újítás, rovat és érdekesség fog megjelenni.

20150108_172805

Pálinkafőzés

Egy fontos dolog! 🙂 A pálinkafőzőket el ne felejtsék bejelenteni a hivatalba! Ezt január 15-ig lehet megtenni. Részletek itt.

Zalakomár Nagyközség Képviselő-testülete javaslatomra, egyhangúlag úgy döntött, hogy visszakötteti a kikapcsolt közvilágítási lámpákat még 2014. évben. Mai napon aláírásra került a vállalkozóval kötött szerződés is. Hurrá..hurrá!

20141218_115244

Kb. 2 hete írtam róla, hogy szeretnék néhány dolgot leírni a munkámmal kapcsolatban. Íme:

Az első néhány hétben sikeresen lezajlott az átadás-átvétel, melyet a Zalaegerszegi Kormányhivatal felügyelt, valamint az alakulóülés is megtörtént október 20-án hétfőn. Kisebb változás a hivatalon belül, hogy az irodát, melyben eddig a polgármester dolgozott, kénytelen voltam egy eddig nem használt, nagyobb irodára cserélni. Az új irodában, mely ugyan csak 4m2-el nagyobb, mégis kényelmesen leülhet a teljes képviselő-testület megbeszélést tartani. Erre az eddigi iroda nem volt alkalmas. Változás továbbá, hogy a szociális ügyek felköltöztek az emeletre.

Jó volt látni az elmúlt hetekben, hogy nagyon kevés olyan ügy van a hivatalban, amiről nem tudtam eddig. Persze minden napra van egy új kihívás egy új probléma, amit a lehető legjobb megoldással kell kezelni.

Elsőre röviden ennyi, folyt. köv. 😉

Mivel ez a blog nagyon fontos része volt az egész programomnak, itt is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített, biztatott, támogatott vagy csak megsimogatta a vállam egy nehéz pillanatban.

A Blogról egy kis statisztika: összesen 1053 különböző látogató nézte meg, 2574 alkalommal 50 nap alatt. Szerintem ez nagyon jó eredmény, melyre előtte én sem számítottam. Ez az eredmény is megerősített abban, hogy ne hagyjam veszni az oldalt, hanem egy kisebb átalakítás után követni lehessen a munkámat. Természetesen ott van a Komári Hírmondó, ahol az Önkormányzat meg tudja jelentetni a híreket. De nem is a száraz tényeket gondoltam itt közzétenni, hanem egy kicsit az emberekhez közelibb formában leírni a fontos döntéseket és azok hátterét, mi-miért történt, néhány kulisszatitkot megosztani veletek.

Kedves Zalakomáriak! Köszönöm a sok segítséget, tanácsot, ötletet, biztatást, amit kaptam. Én úgy érzem, hogy az elmúlt 50 napban mindent beleadtam, amit csak lehetett. Amiért tettem az Zalakomár jövője! Kérem, menjenek el és szavazzanak a változásra, a fiatalokra, mert a jövőnk bennük, bennünk van! Köszönöm szépen!

10543627_10152638067042139_1110859242449526673_n

Néhány hete megkértem a kedves olvasókat, hogy tegyék fel névtelenül a kérdéseiket. Érkezett is jó néhány. Így ezek egy részét megválaszolom, egy részét, ami nem rám vonatkozik, azokat nem, de azokat is közlöm.

Mi köze a polgármesteri hivatalban a portásnak ahhoz, hogy milyen ügyet intézek?? És aláírat velem egy füzetet, hogy ott voltam?? Hogyan képzeli ezt?? Remélem ebben változtatsz!!!

A probléma felvetése jogos. Az adatok és aláírás kérése szerintem sem túl szerencsés. Azt nem is említve, hogy ha valaki pl. apai elismerő nyilatkozatot akar tenni, nem biztos, hogy ez bárkire is tartozik az ügyintézőn és az ügyfelén kívül, tehát lesz változás.

A közterületesek mit csinálnek? nem is látni őket seholsem. ha meg jön, akkor sem vesz észre semmit sem.

A közterület felügyelet jelenleg 1 fő. Terveimben szerepel, hogy a hatékonyságát növeljük!

A tűzoltószertárat miért kellett bagóért eladni a keszthelyieknek boltnak? Sokan már azt sem tudják mi az az Önkéntes Tűzoltó!
Ezzel kapcsolatban többen megkerestek már régebben is. Ebből született az ötlet a tárlat gyűjtése és felállítása.

Hülyeségnek tartom a Berekfürdőre való állandó járkálást!! Ön is ennyit fog menni a testvérekhez??

A testvértelepülések és a velük való jó kapcsolat szerintem szuper dolog. DE! Meg kell találni az egyensúlyt, hogy mennyit adunk a helyi lakosoknak és mennyit a testvértelepülésről érkezőknek. Ahogy a programomban is lehet olvasni, a falunapot meg fogjuk rendezni, de emellett a helyi gyerekeknek szeretnék bejárós (nem alszanak ott) tábort, ami csak a zalakomáriaknak szól.

hogy gondoltad hogy új Zalakomár?talán nem lesznek Cigányok?????

A település összetételén nem áll módomban változtatni. Azonban ha nem kezeljük a helyzetet, akkor az még rosszabb lehet. Hatásosabb közterület felügyeletre, mezőőrségre és rendőrségre van szükség, akik mindenkivel betartatják a törvényt. Az is fontos előrelépés lenne, ha az emberek bejelentenék a problémákat. Ezzel kapcsolatban fórumokat szándékozunk tartani, hogy az emberek megtanulják, hogy mi az az ügy amivel a megfelelő szervhez fordulhat.

Te megépítenéd komár várát? És ha igen miért?
Maga az ötlet nem rossz. Azonban szerintem nem költhet az önkormányzat saját forrásból rá 10 milliókat. Egy ilyen cölöpökből épülő vár, folyamatos karbantartást igényel, ami évente több százezer forintra is rúghat, nem beszélve az egyéb karbantartási munkálatokról. Sajnos azt kell mondanom, hogy Zalakomárban ez a befektetés nem térülne meg. Bármennyire is szép lenne.

temetőúton ugyanúgy megvannak a kátyúk, ezek ki lesznek javítva
A kérdés után elmentem megnéztem az említett utat. Valóban megvannak a kátyúk. Az út idén lett felújítva, de meg kell vizsgálni, hogy mennyibe kerülne egy olyan réteg aszfalt is, ami időtálló.

Ma kaptam a jelenlegi polgármester szórólapját. Kinek kire épül a programja?
Ezt döntse el mindenki maga.

Azok a kérdések, melyeket sajnos nem tudom megválaszolni, illetve nem nekem szólnak.

  • Miért néz ki minden szobor úgy, mintha krisnás lenne????
  • Nézi egyáltalán vlaaki a térfigyelő kamerákat?

Kedves olvasók! Aki nem látta volna a mai bemutatkozást, az elolvashatja a vázlatot, amit kb. elmondtam.

Köszöntöm az itt megjelenteket és a kedves tévénézőket!
Tisztelt választópolgárok!
Kedves Zalakomáriak!

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam és beszéljek programomról, melyet a következő öt évben kívánok megvalósítani.
Csárdi Tamás vagyok, 1982-ben születtem. 2005-től, immár 9 éve dolgozom az önkormányzatnál, jelenleg, mint település-üzemeltető és informatikus köztisztviselő.
Munkám során több alkalommal bizonyítottam, hogy a felmerülő problémákat jól tudtam megoldani. Az önkormányzatnál eltöltött 9 év tapasztalatai alapján tudást és gyakorlatot szereztem, hogy megálljam a helyem a következő öt évben és Zalakomárt méltó módon képviselhessem.
A programom során igyekeztem olyan problémákra megoldást találni, amik a legtöbb embert érintik.
Teljes programom ismertetése helyett, mely már megjelent a hírmondó különszámában és egy része szórólapjaimon is, szeretnék azok közül néhány fontosat kiemelni:
– Közbiztonság: Statisztikailag ugyan javul a közbiztonság Zalakomárban, azonban sokan még mindig nem merik jelenteni, ha valami elkövetés történik a kárukra. Ezt a rendőrségi beszámolóban is láthattuk. Ezen változtatni kell és tudatosítani az emberekben, hogy ha kár éri őket, azt jelentsék a rendőrség vagy mezőőrség ill. a közterület felügyelet felé.
Az előttem szólók többen is megemlítették a kamerarenszer bővítését, azonban én annak átszervezését is szükségesnek tartom. Természetesen a kamerák számának növelése mellett.
-Munkahelyteremtés: Zalakomárban ez fontos téma, hiszen sok a munkanélküli. Azaz már nem munkanélküli, hanem a közfoglalkoztatott, akik a különböző közmunka programokban vesznek részt. A közmunka program jó egy bizonyos létszámig, azonban több 100 embernek az önkormányzat hosszú távon egyre nehezebben ad munkát.
A település következő vezetésének azon kell dolgoznia, hogy a közfoglalkoztatottak egy részének találjon olyan munkát, melyet folyamatosan tudnak végezni. Ehhez cégeket kell idecsábítani a településre, akár helyi iparűzési adó kedvezmény vagy építményadó kedvezmény árán is.
Természetesen a közmunkát is folytatnunk kell. Az elmúlt néhány hónapban több száz startmunka programra kerestem rá az interneten, hogy máshol mit és hogyan csinálnak a közfoglalkoztatottak. Bátran mondhatom, hogy vannak még olyan munkák, ahol hatékonyan lehet alkalmazni közmunkásokat.
-Pályázatok: a szórólapjaimon és az újságban is megjelent néhány mondat a pályázatokról. 2014 és 2020 között az Európai Unió 12 ezer milliárd forintot juttat Magyarországnak. Emellett a múlt héten a kormány azt is kijelentette, hogy állja az önrészt ezekhez a pályázatokhoz, hogy ne történhessen meg, hogy az önkormányzatok újra eladósodjanak. Nem kívánom egy újabb adósságkonszolidációba terelni az önkormányzatot, ami során az államnak kelljen átvállalnia az adósságot. 2012.év végén az állam 51.432.892.- ft hitelt kellett hogy kifizessen, mely Zalakomár akkori adóssága volt.
Ahhoz tehát, hogy Zalakomár fejlődhessen, mindent el kell követnünk, hogy a létező legtöbb pályázaton elinduljunk és azok sikeresek legyenek.
Ezekkel a tervekkel, és amik az újságban megjelentek, úgy érzem, hogy egy olyan programot tettem le az asztalra, mely megnyugvásra adhat okot minden választópolgár számára. Ezt a programot a későbbiekben szeretném társadalmi konzultációra is bocsátani, megkérdezni a zalakomáriakat, hogy mik azok a legégetőbb problémák, amiket adott esetben még kezelni kell.
A fejlesztéseket a fenntarthatóság jegyében kell kezelni. Ami nem kifizetődő és eladósítja az önkormányzatot, arra nemet kell mondani.
Nagyon szeretném, ha Zalakomárban jobb lenne élni. Egy gondoskodóbb, tisztességesebb települést szeretnék körvonalazni, menedzselni, melyhez kérem a választópolgárok szavazatát és bizalmát.
Nem fogom elfelejteni, hogy a Polgármester és a testület kiért dolgozik. Ez egy nagyon fontos üzenet úgy gondolom. Mi vagyunk a lakosságért és nem fordítva.
Nagy vonalakban ennyit szerettem volna elmondani. A szórólapom minden zalakomári háztartásba eljutott, melyet személyesen kézbesítettem. Az emberekkel beszélgetve, kíváncsi voltam azok véleményére, hiszen csak akkor tudunk egy minőségi programot készíteni, hogyha első kézből tudjuk, hogy mik a problémák. Ezt a későbbiekben is alkalmazni kívánom: sokat kommunikálni, az emberek között lenni és beszélni, érteni a problémáikat. Az önkormányzat részéről is több kommunikáció várható, a Komári Hírmondónak a falu életéről is szólnia kell.
Amennyiben a kedves választópolgároknak kérdése merülne fel személyemmel, programommal, terveimmel kapcsolatban, kérem önöket, hogy jöjjenek el október 8-án szerdán 18 óra 30-ra a művelődési házba választási fórumomra, melyen egy kötetlen beszélgetés során felteheti azokat.
Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét.

Az elmúlt időszakban sok kérdés érkezett a névtelen űrlapon, melynek egy részét hamarosan meg fogom válaszolni itt a blogon. Azért csak egy részét, mert egy része igazából nem nekem szól. 🙂

Az éjszaka igazán mozgalmas volt. Így utólag is bocsánatot kérek az ugató kutyák és a kidurranó lufik miatt.  🙂

Amikor kb. egy éve úgy döntöttem, hogy többet szeretnék tenni a településért és indulok a polgármester választáson, már akkor felmerült az ötlet, hogy jó lenne valami jópofával indítani. A jópofa pedig az lett, hogy éjszaka mindenkit meglepünk egy lufival..

A kivitelezés elsőre könnyűnek tűnhet, de egyáltalán nem volt az. Már a lufi beszerzése sem egy könnyű dolog ekkora tételben, hát még ezeket egy éjszaka alatt felfújni, kötözni, kivinni…

A kutyák sok helyen megakadályozták a lufik kikötését, így aki nem kapott, az valószínűleg ezért volt.

A lufi mellé dobtunk egy szórólapot is a postaládába, így aki esetleg még nem fedezte volna fel, kérem olvassa el.

Folyt. köv.