Ingatlan rendben tartás

A település lakói több alkalommal érdeklődnek afelől, hogy a rendetlen és/vagy gazos ingatlanok esetében mi az amit az önkormányzat tesz annak érdekében, hogy a településkép minél rendezettebb legyen. Ezt szeretném most röviden összefoglalni.

Zalakomárban a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) sz. önkormányzati rendelet írja le, hogy milyen módon kell az ingatlanokat rendbe tartani. Leírja többek között, hogy:

„9. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák.

(9) „A (8) bekezdésben meghatározott területen a fűnyírást szükség szerinti gyakorisággal kell elvégezni, azonban a gyep magassága a 20 cm-t nem haladhatja meg.”

Ez alapján világos, hogy az ingatlan tulajdonosa felel a rendben tartásért, legyen az gaz vagy szemetes, rendetlen udvar. Amennyiben ez nem teljesül, polgármesteri hatáskörben közigazgatási bírság kerülhet kiszabásra, melynek felső határa egy alkalommal 200 ezer forint lehet.

Önkormányzatunknál a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa a felelős, hogy rendszeresen ellenőrizze az ingatlanokat. Az ellenőrzés alkalmával minden esetben fénykép készül.

2021. évben eddig 38 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést a kollégák. Az év 33. hetében járunk, így elmondható, hogy az átleg ellenőrzés gyakorisága heti egy alkalomnál is több!

A képen láthatók az időpontok az ellenőrzésekről (nagyítható)

Amennyiben problémát találunk egy-egy ingatlanon, lekérjük a földhivatalból az aktuális tulajdonosok adatait és első alkalommal egy kötelező határozatot küldünk ki, melyben hivatkozva a helyi rendeletre, felszólítjuk őket, hogy tegyék rendbe a problémás részeket, határidő megjelölésével.

A problémás esetek egy részében meg is történik a rendbetétel, a határidő lejárta után az utóellenőrzéskor kiderül, hogy elvégezték a felszólításban foglaltakat, akkor az ügynek vége. Abban az esetben, amikor határidőre sem készülnek el, közigazgatási bírságot alkalmazunk, valamint újra felszólítjuk a tulajdonosokat a rendbetételre. A büntetés mértéke attól függ, hogy az ingatlanon milyen mértékű a probléma és hogy hányadik alkalommal kerül sor büntetésre. Ez 5 ezer forinttól egészen 200 ezer forintig terjedhet. (2021. évben mindkettőre volt példa.)

Amennyiben a befizetési határidőre nem érkezik be a büntetés összege önkormánytzatunkhoz, úgy azt jogszabály szerint a NAV-nak kell átadnunk, így ezután az adóhatóság próbálja behajtani a pénzt. Sajnos a polgármester által kiszabott közigazgatási bírság nem változtatható át börtönbüntetésre, így visszatartó ereje is kisebb.

2021. évben a mai napig 98 ingatlannal kapcsolatos felszólítás került kiküldésre 196 személynek. Az esetek kétharmadában a felszólítás után megtörtént a kaszálás vagy rendrakás, egyharmadában bírságolásra került sor. 66 alkalommal bírságoltunk, összesen 2.420.000.- forint összegben, átlagosan 36.666.- forintra büntetve egy-egy személyt.

Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a településkép rendezett legyen, ez látszik a rengeteg intézkedésen is. Figyelmeztetünk/felszólítunk, bírságolunk ha kell, de ennél több eszköz sajnos nincs a kezünkben. Fordulunk segítségért a környezetvédelmi hatóságokhoz, azonban ők is csak a bírsággal tudnak élni.

A legfontosabb az lenne, ha a problémás ingatlanok tulajdonosai maguk látnák be, hogy ez így nem mehet a végtelenségig és rendet kell tenniük végre..